Julienne
Term voor zeer fijn gesneden groenten. bv voor soep.